Steinás 13, 260 Reykjanesbær

108.900.000 kr.

Fasteignanúmer: 2288336

Eignarhlutur til sölu: 100,0%

Eign í fjármögnunarferli

Viltu meiri upplýsingar?

Innskráðir notendur fá aðgang að nánari upplýsingum um þessa eign, þ.á.m. söluyfirlit, skjalalista, eigendalista og föst gjöld. Smelltu hér til að skrá þig inn með rafrænum skilríkum.
Vertu þinn eigin fasteignasali

Eigandi þessarar fasteignar er að selja hana sjálfur án aðstoðar eða aðkomu fasteignasala. Seljandi nýtir sér rafrænt kerfi Kaupstaðs til þess að sjálfvirkja þá skjalagerð sem þarf við sölu fasteigna, einfalda sér gagnasöfnun og að leiðbeina sér og væntanlegum kaupanda í gegnum öll skref sem þarf að taka við sölu og kaup fasteigna. Kaupstaður ábyrgist að öll skjöl séu í samræmi við lög og reglur, en seljandi ber sjálfur ábyrgð á að þær upplýsingar sem veittar eru séu réttar. Rafræn skilríki eru notuð til þess að undirrita kauptilboð og önnur skjöl auk þess að stýra aðgangi notenda að rafræna kerfinu. Því þurfa allir kaupendur og seljendur að eiga rafræn skilríki.

Fyrirspurnum varðandi fasteignina skal beint til seljanda sjálfs, en það er undir seljanda sjálfum komið hvort hann kjósi að birta símanúmer sitt og/eða netfang með fasteignaauglýsingum og á sölusíðu fasteignarinnar (aðgengileg frá öllum fasteignaauglýsingum fasteignarinnar). Að öðrum kosti er hægt að senda seljanda fyrirspurn frá sölusíðu fasteignarinnar.

Upplýsingar um opið hús sem og bókun einkaskoðunar er að finna á sölusíðu fasteignarinnar, ef seljandi hefur gefið kost á slíku.

Væntanlegur kaupandi gerir kauptilboð í fasteignina í gegnum sölusíðu fasteignarinnar sem er aðgengileg frá fasteignaauglýsingum fasteignarinnar.

Seljandi fær tilkynningu um að kauptilboð hafi borist í fasteignina. Í framhaldi getur hann valið að samþykkja, hafna eða gera gagntilboð.

Þegar kaupandi og seljandi hafa samþykkt kauptilboð eru þeir leiddir í gegnum allt söluferlið af rafræna kerfinu, en ferlið er brotið upp í einföld og vel útskýrð skref svo að báðir aðilar viti hvað þeir og mótaðilinn þurfi að aðhafast á hverjum tímapunkti og hver næstu skref séu. Rafræna kerfið sér svo um alla skjalagerð (svo sem gerð kaupsamnings og afsal), allt utanumhald um skjöl, greiðslur og útreikning á fjárhagslegu uppgjöri þannig að vinna seljanda er í lágmarki og vinna kaupanda er til jafns við ef hann væri að kaupa eign sem væri seld með fasteignasala.

Nei! Kaupandi greiðir hvorki seljanda sjálfum né Kaupstað nein gjöld vegna gagnaöflunar, notkunar á rafræna kerfinu né nokkurs annars. Raunar rukkar Kaupstaður kaupendur aldrei um nein gjöld nema kaupandi óski sérstaklega eftir frekari þjónustu.

Já! Lög um sölu fasteigna og skipa (nr. 70/2015) kveða á um að löggiltir fasteignasalar megi einir annast milligöngu um sölu fasteigna. Þegar að aðili selur hins vegar sjálfur eigin fasteign er um milliliðalaus viðskipti að ræða sem heimilt er að stunda án aðstoðar fasteignasala.

Nánar:

Önnur grein laga um sölu fasteigna og skipa segir “Þeim einum er heimilt að hafa milligöngu fyrir aðra um kaup, sölu eða skipti á fasteignum eða skráningarskyldum skipum sem hafa til þess löggildingu sýslumanns.“. Í umfjöllun um aðra grein laganna í frumvarpi til laganna er hins vegar sagt “Það skal sérstaklega áréttað að ákvæðið kemur ekki í veg fyrir að menn geti sjálfir selt eignir sínar og gengið frá þeirri sölu að fullu.“

Þannig er allur vafi dreginn af um rétt manna til að selja eigin fasteignir án aðkomu fasteignasala.

Einstaklingur sem selur eigin fasteign ber alltaf sjálfur ábyrgð á því að þær upplýsingar sem fram koma í söluyfirliti séu réttar, hvort sem selt er með aðstoð fasteignasala eða ekki. Þá er seljanda skylt að greina frá öllum þeim göllum og annmörkum sem eru á eign hans og honum er kunnugt um í söluyfirliti.

Athuga skal að á kaupanda hvílir rík skoðunarskylda. Þannig getur kaupandi ekki krafist bóta vegna eiginleika fasteignar sem honum hefði mátt vera kunnugt um með ítarlegri sjónskoðun á fasteigninni, né vegna þátta sem eru í samræmi við lýsingu í söluyfirliti.

Ef í ljós kemur galli á fasteign er það almennt undir kaupanda komið að sanna tjónið, sem og að sanna hvort seljanda hafi verið kunnugt um gallann og ekki upplýst um hann eða hvort um er að ræða galla sem seljanda var ekki kunnugt um, en telja megi rétt að hann beri ábyrgð á að hluta eða öllu leyti. Það skal sérstaklega bent á að skv. dómum í fasteignamálum er almennt talið að ekki sé um galla á fasteign að ræða ef verðmætið er minna en 10% af söluverði fasteignar. Að öðru leyti er vísað til III. kafla laga nr. 40/2002, um nánari umfjöllun um eiginleika fasteignar, galla, fylgifé o.fl.

Í mörgum tilfellum reynist vel að miðla málum milli aðila, jafnvel með aðstoð lögmanns eða fasteignasala. Dómsmál vegna galla í fasteignum geta verið mjög kostnaðarsöm og tekið langan tíma.

Almennar upplýsingar

167,7 m²
1 bílastæði
Bílskúr
Sér inngangur
5 herbergi
2 baðherbergi
4 svefnherbergi
Útsýni
Sér garður
Aðgengi fyrir hjólastóla
Verönd
Gæludýr leyfð
1 geymsla
Hitaveita með sér mæli

Lýsing á eign


Hafa samband

Elísabet Kvaran, Löggiltur Fasteignasali Fasteignasali á vegum Kaupstaður fasteignasala ehf. Símanr. : 454-0000

Ástand og gallar

Burðarvirki Upprunalegt
Vatnslögn Upprunalegt
Frárennslislögn Upprunalegt
Raflögn Upprunalegt
Þak Upprunalegt
Gluggar Upprunalegt
Annað Ekkert skráð

Matseiningar

Fyrsta einingin í þessum lista er alltaf aðaleiningin

Raðhús - Aðaleining

Matseiningarnúmer: 2288336
Notkun: Raðhús
Gjaldflokkur: Sérbýlishús
Byggt: 2008
Flatarmál: 134,6 m²
Herbergi: 4
Byggingarefni: Steypt
Húsmat: 71.400.000 kr.
Brunabótamat: 86.500.000 kr.
Fasteignamat: 81.950.000 kr.
Byggingarstig: B4 - Fullgerð bygging
Matsstig: B4 - Fullgerð bygging

Bílskúr - Fylgieining

Matseiningarnúmer: 2288337
Notkun: Bílskúr
Gjaldflokkur: Bílskúr/skúr
Byggt: 2008
Flatarmál: 33,1 m²
Herbergi: 0
Byggingarefni: Steypt
Húsmat: 0 kr.
Brunabótamat: 12.800.000 kr.
Fasteignamat: 0 kr.
Byggingarstig: B4 - Fullgerð bygging
Matsstig: B4 - Fullgerð bygging

Staðsetning


FasteignateikningarSkjalalisti

Þú verður að skrá þig inn til að sjá skjalalista fyrir þessa eign.

Föst gjöld

Þú verður að skrá þig inn til að sjá föst gjöld fyrir þessa eign

Eigendur eignar

Þú verður að skrá þig inn til að sjá eigendur eignarinnar.

Fasteignasala/tengiliður

Kaupstaður fasteignasala ehf.

Borgartún 29, 105

Sími 454-0000

Netfang [email protected]